Valtpreventie

Volgens de ziekenhuizen in Nederland vallen 24.000 65-plussers jaarlijks thuis vanwege slecht passend schoeisel.

Het grootste deel van deze valpartijen wordt veroorzaakt door het dragen van ‘slordige’ slippers – slecht gefabriceerde en slecht passende slippers.

Valpartijen bij ouderen kunnen catastrofaal zijn, blijkt uit statistieken.

Valpartijen zijn in feite de belangrijkste oorzaak van letsel en letselgerelateerde sterfgevallen bij mensen ouder dan 65 jaar.

Ongevallen kunnen zo gemakkelijk plaatsvinden, maar veel valpartijen kunnen worden voorkomen door correct passend, ondersteunend schoeisel te dragen.

Vraag erom tijdens een van onze beurzen. Bij Jonkerspeciaalschoeisel krijgt iedereen ‘de schoen die past’!